PDF-

 

 ZRK :  FLUKE.
FLUKE.

FLUKE-68

FLUKE 68

FLUKE-68.

FLUKE68
 
 

, .

FLUKE-68

             
  FLUKE 61 FLUKE 62 FLUKE 63 FLUKE 65 FLUKE 66 FLUKE 68
-18 275C 30 500C -32 535C -40 500C -32 600C -32 760C
FLUKE 68 < 1 < 500 (95% ) < 0,5 <1 < 0,5 < 0,5
0,2C 0,2C 0,2C 0,1C 200C, 1C 200C 0,1C 0,1C
FLUKE-68 2%
2C*
0.5%
< 1C*
0,5%
< 1C*
1%
1C*
0,5%
< 1C*
0,5%
< 1C*
FLUKE 68: ( 23C) :
-18 -1C: 3C
-1 to 275C: 2%

2C*
:
10C 30C 1C
1,5% 1,5C
:
-32 -26C: 3C -26 -18C: 2,5C -18 23C: 2C 23C - 510C: 1% 1C* 510C: 1,5%
:
-40 0C: 5C 0 100C: 2C 100 500C: 2%
:
-32 -26C: 3C -26 -18C: 2,5C -18 23C: 2C 23C: 1% 1C*
:
-32 -26C: 3C -26 -18C: 2,5C -18 23C: 2C 23C: 1% 1C*
1 1,5 2 1 5 8
0,95 0,95 0,95 0,95 0,1 1,0 0,01 0,1 1,0 0,01

*
:
Fluke 66: 20 50-
Fluke 65: 15
Fluke 63: 10
Fluke 62: 12
Fluke 61: 12
(. . .):
Fluke 68: 200 x 160 x 55

Fluke 65: 185 x 64 x 38
Fluke 62: 152 x 101 x 38
Fluke 61: 184 x 45 x 38
:
Fluke 68: 0,320
Fluke 62: 0,284
Fluke 65: 0,284
Fluke 61: 0,227

 

 

Fluke

FLUKE:

  420021, , . ,
  . . , . 41, . 603
  \ \

  .: +7 (843) 525-44-19

  e-mail:


Fluke 65-IK
Fluke 65
-IK

 

             
  FLUKE-61 FLUKE-62 FLUKE-63 FLUKE-65 FLUKE-66 FLUKE-68
-18 275C 30 500C -32 535C -40 500C -40 600C -40 760C
8:1 10:1 12:1 8:1 30:1 50:1
C F
./././. Max   . ./ ./.
     
       
       

 

- FLUKE: , , , , , , , , , , .

Fluke
- FLUKE.

/ *pdf/

fluke

2004-2018 © .